maandag 13 februari 2012

Zakendoen uit Spanje: strategisch desinvesteren

(Geschreven door Jeroen Oskam, managing partner van Euro Economics en mede-oprichter van o.a. Brandenburg Consulting)

We komen er niet onderuit: hoewel de meeste adviseurs - inclusief ondergetekende - zich graag richten op het succesvol begeleiden van buitenlandse bedrijven in Spanje, zien door de crisis meer bedrijven dan voorheen zich genoodzaakt de activiteiten in Spanje te ‘evalueren’. Dit is een positieve aanduiding voor kernwoorden als bezuinigen, desinvesteren en sluiten, ofwel zakendoen uit Spanje.

Redenen voor desinvesteren
De redenen kunnen divers zijn: de resultaten in Spanje vallen tegen, de bedrijvengroep als geheel moet bezuinigen, de financiers eisen stopzetting van buitenlandse activiteiten, er is geen goed inzicht in wat er eigenlijk in het bedrijf in Spanje gebeurt, enzovoorts.
Echter, net zoals het ontwikkelen van een markt een strategische beslissing is, is het zich terugtrekken van een markt eveneens een strategische beslissing. Zo is er een levensgroot verschil tussen het ‘tijdelijk stopzetten van de investeringen of activiteiten’ of het zich ‘definitief terugtrekken’.

Schematische weergave
Indien ‘zaken doen uit Spanje’ op de agenda komt, kan het onderstaande schema mogelijk dienen als richtlijn: Documento sin t√≠tulo

Optie Wanneer Voordelen Opmerkingen
Kosten-
reductie
Doorlichten Als er onduidelijkheden zijn of onvoldoende feeling is, maar er wel markt lijkt Afslanken naar een volgende fase Weinig feeling holding komt veel voor
Slapend aanhouden Als herstel van de markt of uitval van concurrenten wordt verwacht Geen sprake van vertrek: image en low cost Lange termijn interessant
Surceance Laatste redmiddel als er toch mogelijkheden voor een doorstart lijken te zijn Mogelijkheden tot kwijtschelding deel schulden Alleen bij doorstartkans
Vertrek Verkopen Doorgaans als de vestiging in Spanje goed draait, maar de groep problemen heeft Mogelijk opbrengst i.p.v. kosten In de praktijk moeilijk
Vrijwillige sluiting Bij vroegtijdige signalering problemen en als terug-trekking gewenst is Doorgaans voordeliger dan faillisement Traject in eigen hand
Vrijwillig faillisement Vrijwillig als eigen initiatief, gedwongen als te laat (aansprakelijkheidsrisico's) Cashvoordeel en voorkoming van aansprakelijkheid Goede coördinatie noodzakelijk
Gedwongen faillisement Op aanvraag crediteuren als het te laat is voor een vrijwillig faillissement. Geen (alleen als er geen andere optie is) Risico bestuurders-aansprakelijkheid

Elke optie kent eigen bureaucratische trajecten, bijzondere regelingen, enzovoorts. Het belangrijkste strategische en economische voordeel kunt u realiseren door tijdig de meest optimale optie(s) in kaart te brengen. Indien u nadere informatie wenst verneem ik dat uiteraard graag.

Over de auteur
Dit artikel is geschreven door Jeroen Oskam, oprichter en managing partner van Euro Economics en mede-oprichter van o.a. Brandenburg Consulting.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties zijn welkom. Laar hier uw bericht achter.