dinsdag 31 juli 2012

Zes tips over de Spaanse zakencultuur


Als ondernemer in de Spaanse markt kan men er niet omheen: De Spaanse zakencultuur. Spanje is een land waarin de culturele invloeden sterk merkbaar zijn bij het zakendoen. Om te voorkomen dat deuren dichtvallen voordat ze geopend worden, is het goed om zich voor te bereiden op de Spaanse zakencultuur alvorens u aanschuift bij uw Spaanse zakenpartner. In dit artikel zes tips over de Spaanse zakencultuur.

Tip 1: Bevestig uw afspraak
Een terugkerende uitspraak van Nederlanders als het gaat om zakendoen met Spanjaarden is “alles is mañana”. De realiteit is, met het risico om te generaliseren, dat in Spanje de punctualiteit anders wordt geïnterpreteerd dan in Nederland. Daar kunt u zich aan ergeren, of u kunt zich hier op voorbereiden.


Voorbereiden betekent realiseren dat een afspraak in Spanje pas definitief is als hij twee weken vooraf, en liefst ook drie dagen vooraf, nogmaals bevestigd is. Doet u dit niet, dan is de kans groot dat uw Spaanse zakenpartner er vanuit gaat dat de afspraak niet doorgaat. Een tweede punt is dat een tijdstip in Spanje wordt gezien als een rekbaar begrip. Als ik afspreek met iemand om 4 uur, verwachten we elkaar tussen kwart voor vier en 20 over vier. Dit wil niet zeggen dat we geen respect hebben voor elkaar, zoals dat door Nederlands wel kan worden ingevuld.

Tip 2: Verwacht geen concreet Ja of Nee
In Spanje proberen mensen op subtielere wijze elkaar dingen duidelijk te maken dan in Nederland. Een voorbeeld: Jan stelt iets voor aan zijn Spaanse vriend Pepe. Pepe antwoordt met het veelgehoorde “Vale, hablamos si eso” (Okay, we horen nog van elkaar – vrije vertaling). Jan denkt waarschijnlijk dat het doorgaat, terwijl Pepe eigenlijk heeft aangegeven dat het hem waarschijnlijk niet gaat worden. Conclusie: een Spanjaard zal niet snel “Nee” in uw gezicht zeggen. “Nee” betekent voor hem dat hij voor u gezichtsverlies creëert en dat wil hij voorkomen. Probeer dus in subtiliteiten te zoeken naar antwoorden.

Tip 3: Investeer in de Spaanse taal
Het is bekend dat Spanje leidt aan een groot gebrek aan kennis van de Engelse taal. Dit geldt op alle niveaus in de samenleving. Minder dan 20% van de hoog opgeleiden spreekt Engels. Door te zorgen dat u investeert in de Spaanse taal, zorgt u voor twee voordelen. Ten eerste krijgt uw zakenpartner begrip en respect voor uw poging Spaans te spreken. Ten tweede zal hij zich minder ongemakkelijk voelen als u zijn Engels niet begrijpt.

Tip 4: Neem de tijd
Spanje is een land waarin vernieuwingen tijd nodig hebben. Nederland kijkt graag naar vernieuwingen, innovaties en verbeteringen. Spanjaarden zijn risicomijdend, Nederlanders zijn opportunistisch. Deze twee eigenschappen zorgen ervoor dat Nederlanders vaak komen met nieuwe ideeën waar ze in Spanje eerst nog eens even goed over willen nadenken. Neem de tijd hiervoor en accepteer dat uw Spaanse zakenpartner wil wennen aan het idee, dat dit moet inweken en het dan misschien wel doorgaat.

Tip 5: Ga eerst eten
In Spanje wordt samen eten als groot sociaal goed gezien. Dit is een middel om samen te genieten en elkaar te leren kennen. Tijdens het eten wordt een basis van vertrouwen gebouwd. Probeer dus met uw Spaanse zakenpartner aan tafel te komen, geniet van het eten en drinken, nodig hem uit en geef hem de kans u te leren kennen. Na het eten kunt u gaan praten over zakendoen. Wees ook niet verbaasd als u drie keer uit eten gaat voordat het concreter wordt over zakendoen.

Tip 6: Scheer niet over één kam
Voor ons is Spanje één land. Maar voor een groot deel van de Spanjaarden niet. Velen voelen zich ten eerste lid van hun familie, dan van hun dorp en de voetbalclub, dan van de provincie, dan van de autonome regio en uiteindelijk misschien ook Spanjaard. Niet alleen in Cataluña en Baskenland speelt dit sentiment, maar wel met name in deze beide regio's. Het is belangrijk om de Spanjaarden niet als één volk te zien en dusdanig te behandelen. Dit vloeit voor een groot deel voort uit het woelige verleden van Spanje, maar ook uit zaken als de grote geografische spreiding van het land, de sterke klimatologische verschillen per gebied, de eigen tradities en gebruiken per regio.

Meer info over lezingen en workshops over de Spaanse zakencultuur vindt u hier.

1 opmerking:

  1. Het leren van de Spaanse taal is inderdaad van belang als u goede contacten met uw zakenpartners wilt aanknopen.

    BeantwoordenVerwijderen

Reacties zijn welkom. Laar hier uw bericht achter.